FANDOM


Bằng Kiều is Vietnamese singer. He has two sons, Beckam Bang (Bằng Phương Nguyễn) and Colin Bang (Bằng Anh Nguyễn), with singer Trizzi Phương Trinh.

Profile Edit

  • Family: Trizzi Phương Trinh (wife), Beckam Bằng (child, born April 9, 2003), Colin Bằng (child, born August 23, 2006)

Discography Edit

Albums Edit

  • Ru Khúc Tàn Phai, 1999
  • Dòng Sông Lơ Đãng, 2000