FANDOM


Xuân Mai, previously known as Bé Xuân Mai, is Vietnamese singer. Her father is singer Tuần Cảnh and her mother is guitarist Thu Thu.

Profile Edit

  • Birth name: Dương Xuân Mai (Sabrina Duong)
  • Birth date: January 5, 1995
  • Birth place: Ho Chi Minh
  • Real name: Trương Hoàng Xuân Mai (her name as citizen of USA)

Discography Edit

  • Tin nhắn (DVD+CD)
  • Cò Lớn, Mong Thế Giới Bình Yên